WooDream Akiya シリーズ入荷!!

相模湾で絶大な人気と実績を誇る

WooDream 【Akiya170】 

 

WooDream 【Akiya120S】 

 

アワビカラーが入荷しました!!

 

 

また、WooDream・Akiyaに装着で釣果を上げている

人気のST-66ベースの金メッキ仕様トリプルフックもあわせて入荷しました。